krigsbarns-

utställning

Förenings-

verksamhet

Krigsbarnen aktiverade sig på 1990-talet och grundade föreningar. Takorganisationen Centralförbundet för krigsbarnsföreningarna i Finland rf grundades år 1997. Syftet med organisationen var att  främja kontakten mellan krigsbarnen, inklusive de finska barn som stannat kvar i Sverige och Danmark. Organisationen erbjöd även stöd i sökandet efter viktiga personer samt samlade fakta om barnförflyttningarna och händelserna kring dessa.

 

OBS! De flesta historikerna kan läsas endast
på originalspråket

Ulla Mielonen © All rights reserved