Sotalapsi

näyttely

TOIMINTA

YHDISTYS-

Sotalapset aktivoituivat 1990-luvulla ja perustivat yhdistyksiä. Kattojärjestöksi perustettiin vuonna 1997 Suomen sotalapsiyhdistysten keskusliitto ry. Järjestötoiminnan tarkoituksena on ollut edistää entisten myös Ruotsiin ja Tanskaan jääneiden  sotalasten kanssakäymistä ja kokemusten vaihtoa sekä tukea heitä heidän etsiessään heille tärkeitä henkilöitä, tietoja lastensiirroista ja tuon ajan tapahtumista.

 

Ulla Mielonen © All rights reserved