TV
Teijas väg från 
miss till tv-kändis 4.10.2011 | Jukka Lindfors | Video Teija Sopanen, som varit krigsbarn i Sverige, valdes till Finlands vackraste flicka år 1953. Hon blev YLE-s första hallåa och senare tidningsredaktör. Strax före sin pensionering blev hon åter en kändis i TV-rutan.
Titta
En av Svenska Yles journalfilmer från Rovaniemitrakten skildrar flykten från Rovaniemi och de återvändades vedermödor för att återställa sin hembygd och sina hem. 
Filmen har svensk berättarröst 
och är ca 14 minuter lång. 2.1.2007 | Jukka Lindfors | Video ja audio Sångerskan och krigsbarnet Laila Kinnunen blev under 1960-talet den ledande kvinnliga stjärnartisten i Finland. Hon tillbringade sina sista levnadsår i skymundan på landsbygden och undvek all publicitet. Den sista intervjun 
med Laila Kinnunen
Titta
Titta