Till arkivet
klipp
arkiv
Sirkka-Liisa Westergård blev som femåring sänd från det krigshärjade Kotka till Sverige. Efter två år hos fosterföräldrarna i Pålsboda skickades hon tillbaka till sitt hem i Finland. Förhållandena hemma var svåra. Sirkka-Liisas mamma hade dött i tuberkulos när Sirkka-Liisa var bara tre år gammal och pappans nya fru hade en mentala problem. År 1944 skickades hon tillbaka till Sverige. När kriget tog slut återvände Sirkka-Liisa hem, men förhållandena där var fortsättningsvis svåra och pappan hade farit till sjöss. Sirkka-Liisa har samlat sina upplevelser i boken "Tacka nu vackert" (se e-biblioteket), där hon beskriver sin barndom med följande ord: Hela mitt unga liv var ett kaos. Att kastas mellan armod och välstånd, och sedan dessa språkproblem till följd av förflyttningen fram och tillbaka. Sirkka-Liisa bosatte sig på Åland, mittemellan Sverige och Finland. Här presenteras ett urval ur 
hennes urklippsarkiv från huvudsakligen ålandska tidningar.
Till arkivet
Tapani Rossi är ett av de krigsbarn som stannade i Sverige. Som pensionär blev Tapani intresserad av barnförflyttningarna. Det har tagit sig uttryck dels i forskning, som mynnat ut i en bok om finska barn på svenska sjukhus och barnhem, dels i initiativet till TERVE-bladet, vars redaktör han var 2001 - 2008 (se E-biblioteket). Genom artiklar i den egna bloggen samt genom föreläsningar, fotoutställningar mm har Rossi bidragit till stor spridning av de kunskaper han förvärvat. För sitt arbete har han erhållit en medalj ur Finlands Vita Ros Orden. Ur Tapanis blogg har valts ut tidningsurklipp för att presenteras i denna utställning och beskriva hela händelseförloppet i barnförflyttningen: förhållandena i Finland: 
resan, vistelsen i det nya hemlandet och hemresan till Finland.