suomi

svenska

dansk

Finnebørn i Danmark -
Suomalaislapset Tanskassa -yhdistys

 

I Danmark kaldes de finske krigsbørn Finnebørn, og den danske forening
hedder Finnebørn i Danmark - Suomalaislapset Tanskassa -yhdistys.

 

Foreningen blev officielt stiftet i juni 1993, men dens historie starter allerede
i påsken 1992, da et hjemvendt finnebarn Olavi Oksa var på besøg i Danmark
og ringede til sin gamle legekammerat Kai Palomäki Schmidt. De to venner
mødte hinanden efter 45 års adskillelse.

 

I september samme år kom Olavi Oksa igen til Danmark. Denne gang var han
på en nostalgitur til Nordjylland med medlemmer af en finnebørnsforening
fra Helsinki. Kai Palomäki Schmidt og et andet finnebarn fra Danmark
Olavi Niikanof blev inviteret til at deltage i mødet. Det var ved dette
møde, at ideen om at starte en lignende forening i Danmark blev født.

 

Olavi Niikanof havde allerede navne på nogle få finnebørn, men ellers blev
finnebørn efterlyst f.eks. i lokalaviser. På Finlands 75-års selvstændighedsdag
i december 1992 mødtes 12 finnebørn i Haderslev. Mødet var en succes:
deltagerne følte stærk samhørighed, selv om det var den første gang de
mødte hinanden.

 

Den stiftende generalforsamling blev holdt et halvt år senere den 5. juni 1993.
Olavi Oksa kom fra Finland for at deltage i mødet. Kai Palomäki Schmidt blev
nu officielt valgt til formand og det blev besluttet, at foreningens årsmøde
skulle arrangeres skiftevis øst og vest for Storebælt.

 

Fra starten af har årsmøderne været weekend-arrangementer, som har mere
på programmet end blot generalforsamlingen, f.eks. foredrag om emner
relateret til Finland og finnebørn. Ved møderne i de første mange år var der
deltagere fra både Finland, Sverige og USA og de største møder havde op mod
80 deltagere. I årenes løb er deltagerantallet faldet og de udenlandske gæster
blevet færre. Ud over årsmøder holdes der et lokalt lørdagsmøde på begge
sider af Storebælt. Mellem møderne opretholdes forbindelsen ved hjælp af
medlemsbreve.

 

Foreningens drift finansieres primært af medlemmernes kontingent, men
større projekter og indkøb er blevet støttet af adskillige fonde og private
sponsorer. Heraf kan nævnes foreningens rejse til Finland i sommeren 2000,
arrangeret af et energisk medlem Erkki Trige; og en mindesten for de danske
finnebørns plejeforældre, som blev rejst i Churchill-parken og indviet i 2004.
Foreningens medlemmer Erkki Trige, Gunnar Bergström og Marianne
Lyngbye
var i projektets arbejdsgruppe.

 

Da foreningen var størst, var der over 150 medlemmer. Nu er tallet ca. 100.
I årenes løb har foreningen også fået nye medlemmer i form af finnebørnenes
børn og børnebørn. Kai Palomäki Schmidt var formand i næsten 24 år.
Ved årsmødet den 28. maj 2016 gav Kai stafetten videre til en ny formand,
2. generationsmedlem  Trine Kalliomäki. Samtidigt skete der også et
generationsskifte i bestyrelsen, som nu består af både første-, anden- og tredjegenerations medlemmer. De nye kræfter sikrer, at foreningen lever
videre, også efter de oprindelige medlemmernes kræfter bliver mindre.

 

 

 

 

læs mere
om finnebørnsfore-
ningens arbejde i
udklipsarkivet