Finlands socialministerium gav order om att alla barn
i skolåldern skulle återbördas till Finland på hösten 1943.

 

Hjälporganisationen Finlandshjælpen gjorde upp noggranna anvisningar om hur fosterfamiljerna skulle förbereda barnens hemfärd. Bl. a. gavs rådet
att barnet skulle ha med
sig mat till sin finska familj.

Återbördandet av barnen från Danmark till Finland