krigsbarns- utställning
krigsbarnen i media
Andra världskriget (1939 - 1945) satte djupa spår i det finska folkets struktur: omkring 83 000 soldater stupade, omkr. 200 000 invalidiserades, omkr. 400 000 personer evakuerades från Karelen och närmare 80 000 barn skickades till grannländerna som krigsbarn. Dessa krigsbarns öden förtegs i årtionden. Den finska censuren förbjöd offentlig kritik av barnförflyttningarna år 1942. Man censurerade t.o.m. utländska tidningar och brev som skulle sändas ut i världen. I finsk krigstida press finner man sällan kritiska åsikter om barnförflyttningarna. Pressen i Sverige kunde uttrycka sig fritt, men uttryckte ju oftast den hjälpande partens synpunkter. Här presenterar 
vi två krigsbarns klipparkiv. Dessutom kan man bekanta sig med ett urval material som publicerats i TV, radio och sociala media.
Social media TV Radioarkiv Danmarks arkiv Klipparkiv
Ulla Mielonen © All rights reserved