arkivet Radio
De stumma krigsbarnen. Under vinterkriget och fortsättningskriget skickades 80 000 barn västerut för 
att komma ifrån krigets vedermödor i Finland. Bröderna Matti och Pekka skickades till Sverige. 
De kom aldrig tillbaka till Finland, utan fick nya liv som 
Mats och Per i Eskilstuna.
Lyssna
Barntransporterna under kriget. Under andra världskriget, åren 1939-1945, evakuerades närmare 80 000 barn från Finland, av dem 
72 000 till Sverige, 4200 till Danmark och ett hundratal 
till Norge. Krigsbarn som stannade i Sverige. Av de 80 000 barn som under krigen skickades från sina föräldrar i Finland stannade ungefär en tiondel kvar i Sverige. Hurudana livsöden var det fråga om?
Lyssna
Lyssna