Pertti Kavén
Pertti Kavén är själv krigsbarn: han sändes som två-åring till Sverige. Kavén gav ut en bok om krigsbarn år 1994, "70 000 små öden". År 2010 doktorerade han vid Helsingfors Universitet med avhandlingen "I skuggan av det humanitära: Politiska faktorer beträffande barnförflyttningarna under och efter kriget". Avhandlingen har ett sammandrag på svenska. Den behandlar de principiella och politiska lösningar som låg till grund för de finska barnförflyttningarna under och efter andra världskriget. Boken "Krigsbarnen, förväntningar och verklighet" är ett för lekmän lättfattligt sammandrag av avhandlingen, där kommentarer från krigsbarnens egna memoarer betonar de individuella aspekterna.