Arbetsgrupp blanketter för feedback Angående innehåll Diskussions forum

 

 

Presentation av utställningen Barnförflyttningarna och deras verkningar är en betydande del av socialhistorien i samband med Finlands krig. Under andra världskriget evakuerades närmare 80 000 barn till Sverige, Danmark och Norge. Dessa barn kallas krigsbarn. De flesta barn återvände hem efter kriget, men för några blev evakueringen permanent. Utställningen "Krigsbarnen" har som målsättning att presentera barnförflyttningarna på ett mångsidigt sätt. Utställningen omfattar bl.a. krigsbarnens egna erfarenheter, de hjälpande parternas tankar, föräldrarnas och fosterföräldrarnas känslor samt fenomen som uppstod genom förflyttningarna. Utställningen riktar sig till krigsbarnen och deras ättlingar, till forskare och alla intresserade. 
Utställningen lämpar sig också som källmaterial vid undervisningen i grundskolan. Utställningens huvudspråk är finska, svenska och danska, men största delen av det autentiska materialet presenteras på ursprungsspråket. Utställningen har huvudsakligen byggts av sådant material som krigsbarnen själva har samlat in 
eller dokumenterat. Krigsbarn i Finland, Sverige och Danmark har deltagit i insamlandet av material. 
Centralförbundet för krigsbarnsföreningarna i Finland initierade projektet 2014. 
Det övertogs av Helsingforsnejdens krigsbarn 2016 och utställningen har förverkligats av en arbetsgrupp.
krigsbarns- utställning

 

 

Sidornas funktionalitet
Ulla Mielonen © All rights reserved