Näyttelyn työryhmä
Palautelomakkeet
Sisältöön liittyvät
Keskustelufoorumi
Näyttelyn esittely Lastensiirrot ja niiden vaikutukset ovat merkittävä osa Suomen sotien sosiaalihistoriaa. 
Toisen maailmansodan aikana Suomesta evakuoitiin sodan jaloista lähes 80 000 lasta Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan. Näitä lapsia kutsutaan sotalapsiksi. Suurin osa lapsista palasi kotiin sodan loputtua, osalle evakuointi jäi pysyväksi. Näyttely sisältää mm sotalasten omia kokemuksia, auttajatahojen mietteitä, vanhempien ja sijaisvanhempien tunteita ja lastensiirroista syntyneitä ilmiöitä. Näyttely on tarkoitettu sotalapsille ja heidän jälkeläisille, tutkijoille ja kaikille niille jotka ovat kiinnostuneita sotalapsi-ilmiöstä. Näyttelyn aineisto soveltuu myös erinomaisesti käytettäväksi peruskouluopetuksessa tietolähteenä. Näyttelyn pääkielet ovat suomi, ruotsi ja tanska, mutta suurin osa autenttisesta 
aineistosta on alkuperäiskielillä. Näyttely on pääosin koottu sotalasten itse keräämästä tai dokumentoidusta aineistosta. Aineiston keruuseen on osallistunut niin Suomessa, Ruotsissa kuin Tanskassa asuvia sotalapsia. Suomen sotalapsiyhdistysten keskusliitto käynnisti projektin 2014. Helsingin seudun sotalapset ry otti projektin haltuunsa 2016. Sen toteuttamisesta on vastannut työryhmä.

 

 

Sotalapsi näyttely

 

 

Sivuston toimivuus
Sivut päivitetty 1.6.2023 Ulla Mielonen © All rights reserved