► ► ► ► ► ►
Många hjälporganisationer deltog i genomförandet av barnförflyttningarna. Föreningen Finlands folkhjälp r.f., Finlands Röda Kors, kristna organisationer, Socialdemokratiska partiets kvinnor samt olika kvinnoföreningar hjälpte till vid de lokala praktiska arrangemangen. Barnen förflyttades först per båt, men transporterna avslutades såsom alltför farliga, och 
de flesta barn transporterades med tåg via Haparanda. Kvinnornas frivilliga försvarsorganisation Lotta Svärd arrangerade mångsidig humanitär hjälp till civilbefolkningen. Organisationens medlemmar, lottorna, deltog aktivt i barnförflyttningarna och reste ofta med barnen. Under resorna skötte lottorna om bespisningen av både barn och vuxna följeslagare. Resorna kunde ta flera dygn. Lottorna tog även hand om barnens andra behov, såsom blöjbyten och toalettbesök. De värmde mjölkflaskor och matade babybarnen. De fanns till hands för att trösta 
och ta barnen i knät I Sverige och Danmark togs barnen åter emot av lottor. 
De tog hand om barnen i karantän samt ordnade med deras placering. Barnens tillstånd blev ofta en chock för lottorna. Barnens dåliga hälsa, osnyggheten och de dåliga kläderna betonas ofta i svenska och danska lottors lottors memoarer. De skandinaviska lottorna hjälpte till även vi återflyttningen av barnen efter kriget. Lottorna var 
då bekymrade för barnens framtid. I det krigshärjade 
Finland härskade fortfarande nöd och fattigdom. Lottorna och barnförflyttningarna Avresans ögonblick I fartygets lastrum Sjuka barn som flygpassagerare Med tåg undan kriget Karantän och vidareplacering Fiskeby herrgård, ett barnhem i Norrköping underhållet 
av svenska lottor