Ulla Mielonen © 2016
Lotta Svärd Säätiö | Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Kulturfonden för Sverige och Finland | Föreningen Konstsamfundet rf | H & G Grönqvists Stiftelse 
Helsingin seudun sotalapset ry | Keski-Suomen sotalapset ry | Pohjois-Karjalan sotalapset ry | Gustaf Packalén mindefond | Letterstedtska föreningen 
William Thurings Stiftelse | Oulun seudun sotalapset ry | Kemin Seudun Sotalapset ry | Suomen sotalapsiyhdistysten keskusliitto ry - Centralförbundet för krigsbarnsföreningarna i Finland rf
näyttelyyn Tervetuloa

© Sveriges Järnvägs museum Jvm.KDAF04156 www.samlingsportalen.se

Pohjoismainen kulttuurirahasto / Nordisk Kulturfond
astu sisään stig in gå ind