Ulla Mielonen © 2016

Lotta Svärd Säätiö  |  Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Kulturfonden för Sverige och Finland | Föreningen Konstsamfundet rf | H & G Grönqvists Stiftelse  
Helsingin seudun sotalapset ry  |  Keski-Suomen sotalapset ry  |  Pohjois-Karjalan sotalapset ry  |  Gustaf Packalén mindefond  |  Letterstedtska föreningen   
William Thurings Stiftelse | Oulun seudun sotalapset ry  | Kemin Seudun Sotalapset ry  Suomen sotalapsiyhdistysten keskusliitto ry - Centralförbundet för krigsbarnsföreningarna i Finland rf

 

näyttelyyn

Tervetuloa

astu sisään

stig in

gå ind

© Sveriges Järnvägs museum Jvm.KDAF04156 www.samlingsportalen.se

Pohjoismainen kulttuurirahasto / Nordisk Kulturfond