Finska barn i

Finlands tack till fosterföräldrarna

 

 

I Danmark mindes man barnens finska rötter

Finlandshjælpen förmedlade julpaket

Ett krigsbarns dokument

Återbördandet av barnen från Danmark till Finland

En dansk lotta minns när
hon mötte barnen

danmark

I augusti 1941 ordnade Mannerheimförbundet, på begäran av Utrikesministeriet, 49 finska barns resa till Danmark. De var inbjudna av organisationen Det frie Nord. På hösten 1941 kom en ny inbjudan från Det frie Nord och Finlandshjælpen. Denna gång inbjöd man 1000 finska barn för placering i privata hem på ett
halvt år. Dessutom hade privata danska företag
inbjudit omkring 200 barn.

 

Mannerheimförbundets kansli utnämnde i september 1941 baron E.F.Wrede att leda en kommitté med namnet Utskottet för de danska vinterbarnen.
I Danmark tillsattes en kommitté under namnet 
Fællesudvalget for Anbringelse af finske Børn i Danmark,
i vilken fanns representanter för både Det frie Nord
och Finlandshjælpen. Arbetet fördelades så, att Det frie Nord ombesörjde resekostnaderna och
Finlandshjælpen placeringen av barnen i Danmark.

 

 

svenska

dansk