krigsbarns- utställning

 

böcker
Krigsbarnen berättar
obs!
 E-bibliotek Länken öppnas som PDF, därifrån kommer du tillbaka till utställningen 
genom att klicka på ”tillbaka”-knappen
tillbaka 

krigsbarnsminnen av och an resa mot okänd framtid sotalapsena tanskassa som krigsbarn i danmark krigsbarns erinran elämän pituinen matka pitäkää mukuloista huolta suuri matka 
vieraalle maalle från krig till trygghet sov gott - suukot finska krigsbarns livsberättelser
Ulla Mielonen © All rights reserved